بسته های پیشنهادی ویژه نوروز 97

نوع اتاق

نرخ هاف برد

نرخ فول برد

نرخ تور گردشگری

دو نفره

1.350.000

1.450.000

1.650.000

سه نفره

1.230.000

1.330.000

1.230.000

چهار نفره

1.070.000

1.270.000

1.030.000

 
 
   -   نرخ بسته های پیشنهادی برای اقامت حداقل 2نفر در هر اتاق می باشد.

   -   نرخ های اعلام شده برای هر نفر و به ازای هر شب اقامت می باشد.

   -   هاف برد شامل اقامت، صبحانه و یک وعده غذا می باشد.

   -   فول برد شامل اقامت، صبحانه، ناهار و شام می باشد.

   -   تور گردشگری هزینه گشت به همراه وعده غذایی ناهار می باشد.

 

برنامه تور گردشگری

تور شماره 1:

روز اول: سی سخت- روستای خشتی کریک- کوه گل- دریاچه کوه گل- آبشار نمک- چشمه میشی- گردنه بیژن- دشتک سی سخت

روز دوم: آبشار مارگون- تنگ گنجه ای

روز سوم: بازدید از شرکت طبیعت زنده(زردبند)- تنگ مهریان- پارک جنگلی

روز چهارم: عشایر

 

تور شماره 2:

روز اول: سی سخت- روستای خشتی کریک- کوه گل- دریاچه کوه گل- آبشار نمک- چشمه میشی- گردنه بیژن- دشتک سی سخت

روز دوم: بازدید از شرکت طبیعت زنده (زردبند)- تنگ مهریان- پارک جنگلی

روز سوم: تنگ گنجه ای- بازدید از موزه- عشایر- آشنایی با فعالیت های عشایری

روز چهارم: آبشار مارگون- روستای کاکان

 

تور شماره 3:

روز اول: سی سخت- روستای خشتی کریک- کوه گل- دریاچه کوه گل- آبشار نمک- چشمه میشی- گردنه بیژن- دشتک سی سخت

روز دوم: آبشار مارگون- عشایر

روز سوم: بازدید از شرکت طبیعت زنده- تنگ مهریان

 

 

     همچنین می توانید یکی از طرح های زیر را انتخاب نمایید:

          - طرح پیش بهار از تاریخ 23 اسفند 96 لغایت 25 اسفند 96: 20درصد تخفیف بسته خدمات اقامتی شامل اتاق+صبحانه

          - طرح استقبال از بهار از تاریخ 26 اسفند 96 لغایت 29 اسفند 96: 15درصد تخفیف بسته خدمات اقامتی شامل اتاق+صبحانه

          - طرح عیدانه از تاریخ 1 فروردین 97 لغایت 4 فروردین 97: 5درصد تخفیف بسته خدمات اقامتی شامل اتاق+صبحانه

          - طرح خانواده از تاریخ 5 فروردین 97 لغایت 9 فروردین 97: 20درصد تخفیف بسته خدمات اقامتی شامل اتاق+صبحانه+یک وعده غذای رایگان به ازای هر نفر

          - طرح طبیعت از تاریخ 10 فروردین 97 لغایت 13 فروردین 97: 20درصد تخفیف بسته خدمات اقامتی شامل اتاق+صبحانه+یک وعده غذای رایگان به ازای هر نفر

          - طرح امید از تاریخ 14 فروردین 97 لغایت 17 فروردین 97: 20درصد تخفیف بسته خدمات اقامتی شامل اتاق+صبحانه+یک وعده غذای رایگان به ازای هر نفر