بسته های پیشنهادی ویژه ماه مبارک رمضان

نوع اتاق

نرخ هاف برد

نرخ فول برد

نرخ تور گردشگری

دو نفره

1.050.000

1.250.000

1.450.000

سه نفره

930.000

1.130.000

1.030.000

چهار نفره

870.000

1.070.000

830.000

 
 
   -   نرخ بسته های پیشنهادی برای اقامت حداقل 2نفر در هر اتاق می باشد.

   -   نرخ های اعلام شده برای هر نفر و به ازای هر شب اقامت می باشد.

   -   هاف برد شامل اقامت، صبحانه و یک وعده غذا می باشد.

   -   فول برد شامل اقامت، صبحانه، ناهار و شام می باشد.

   -   تور گردشگری هزینه گشت به همراه وعده غذایی ناهار می باشد.

 

برنامه تور گردشگری

تور شماره 1:

روز اول: سی سخت- روستای خشتی کریک- کوه گل- دریاچه کوه گل- آبشار نمک- چشمه میشی- گردنه بیژن- دشتک سی سخت

روز دوم: آبشار مارگون- تنگ گنجه ای

روز سوم: بازدید از شرکت طبیعت زنده(زردبند)- تنگ مهریان- پارک جنگلی

روز چهارم: عشایر

 

تور شماره 2:

روز اول: سی سخت- روستای خشتی کریک- کوه گل- دریاچه کوه گل- آبشار نمک- چشمه میشی- گردنه بیژن- دشتک سی سخت

روز دوم: بازدید از شرکت طبیعت زنده (زردبند)- تنگ مهریان- پارک جنگلی

روز سوم: تنگ گنجه ای- بازدید از موزه- عشایر- آشنایی با فعالیت های عشایری

روز چهارم: آبشار مارگون- روستای کاکان

 

تور شماره 3:

روز اول: سی سخت- روستای خشتی کریک- کوه گل- دریاچه کوه گل- آبشار نمک- چشمه میشی- گردنه بیژن- دشتک سی سخت

روز دوم: آبشار مارگون- عشایر

روز سوم: بازدید از شرکت طبیعت زنده- تنگ مهریان