سالن کنفرانس و همایش واقع در طبقه اول هتل با ظرفیت 60 نفر، دارای سیستم صوتی و تصویری می باشد.